ಏ ಕಮರ್ ಅಬ್ ಕಮರ್ ನಹೀಂ ರಹಾ, ಕಮರಾ ಬನ್ ಗಯಾ ಹೈ ಎಂದು ಹಿಂದಿ ಮಾತನಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಬೊಜ್ಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಾದದಿಂದ …

source

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here